CASA DE COLONIESProjecte Educatiu

Image

El focus del nostre projecte educatiu és l’educació emocional, l’art d’aprendre a viure feliçment, i ho treballem a través del joc i del lleure.

Tot prenent un enfoc integral, procurem pel benestar social i emocional tot nodrint i estimulant l’autoestima i l’autoeficàcia dels infants i joves.Entenem que les actituds següents són clau en l’educació emocional:

  • Valorem les experiències personals i individuals, la manera com una persona viu una situació és única ja que aquesta s’interpreta des de les experiències personals viscudes i la personalitat pròpia.
  • Entenem el comportament com l’expressió d’una o més emocions
  • Respectem els diferents tempos perquè tots els infants i joves tinguin l’espai per poder-se desenvolupar al seu ritme.
  • Escoltem activament, mostrant interès per les diferents experiències i reaccions i validant les emocions.
  • Acollim les emocions com una part natural de la vida i del nostre dia a dia.
  • Demostrem i practiquem l’empatia, la voluntat de voler entendre i de poder ser entès.
  • Promovem les decisions pròpies i fomentem l’autonomia.
  • Entenem els errors com a eines d’aprenentatge i ensenyem a ser conseqüents de les nostres decisions.

IDEARI

Ens guiem pels valors CREA

Comunicació Respecte Estima Autenticitat

Creiem que aquests són valors essencials per poder desenvolupar-ne molts més i formar-nos com a persones.

Atenem a la diversitat i entenem aquesta com la convivència de diferents models, valors i maneres de viure i conviure que aporten riquesa, coneixement, canvi i innovació.

Creem espais lliures en què tothom hi tingui cabuda per igual.

Enfoquem l’educació des d’una perspectiva integral i holística; contemplant i treballant el procés de desenvolupament de la persona a nivell intel·lectual, físic, emocional i social.

Vespella és un espai de lleure i natura, per tant, ens especialitzem en facilitar espais d’exploració que estimulin sobretot les habilitats socials, les emocions i la connexió amb la natura.

A Vespella creiem en la convivència com una eina d’aprenentatge i com una experiència molt especial i enriquidora. Treballem per crear un ambient positiu, relaxat i hospitalari, on tothom que en sigui partícip pugui sentir-se’n una part important i valorada; donant confiança i fomentant el sentit de comunitat i pertinença.

El joc és el centre de les nostres activitats; és universal i fonamental en la vida dels nens i nenes. Quan ells són els protagonistes del joc i segueixen els seus propis interessos i motivacions, aquest es converteix en el propi motor del seu procés d’aprenentatge. Creem espais tant per al joc lliure com per al joc estructurat per assegurar la màxima diversió i que sigui una experiència enriquidora en tots els sentits.

Vespella el formem un gran equip de professionals que treballem per oferir un servei de qualitat i un tracte personal i proper. L’aprenentatge és un procés que dura tota la vida, i per tant, apostem per la formació continua i convidem a la crítica constructiva dels nostres clients per poder continuar millorant.